Pracownia INSPIRACJE specjalizuje się w sporządzaniu kompleksowych projektów związanych z szeroko pojętymi terenami zieleni dla inwestorów prywatnych, biznesowych i publicznych. W zakres naszych usług wchodzą:

- projekty ogrodów przydomowych i rezydencjonalnych;

- projekty tarasów i zielonych dachów;

- projekty przestrzeni użyteczności publicznej i zieleni towarzyszącej;

- nadzór autorski lub inwestorski.

Oferujemy

Profesjonalne
usługi

Kiedy wkłada się w coś pasję, odwagę i kunszt,

można się spodziewać pozytywnych rezultatów.

POZYSKANIE INFORMACJI

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest przedstawienie przez naszą pracownię szczegółowej oferty dotyczącej wykonania projektu. Aby ją przygotować pomocne będą następujące informacje dotyczące:

- wszelkich uwarunkowań terenu (np. wielkość działki, stopień nachylenia terenu, kierunki świata, istniejący drzewostan itp.);

- potrzeb i oczekiwań inwestora związanych z charakterem przyszłego ogrodu, jego funkcją, elementami, które miałby się znaleźć w projekcie (np. altana, element wodny, palenisko, ogrodzenie, itp.);

- lokalizacji działki;

- terminów realizacji.

Wyżej wymienione informacje najlepiej przesłać do nas mailem wraz z:

- mapą terenu;

- zdjęciami działki;

- zdjęciami budynku lub wizualizacjami.

Ofertę przygotowujemy zwykle w przeciągu 3 dni roboczych.

WIZJA LOKALNA

Po akceptacji oferty i sformalizowaniu współpracy przyjeżdżamy na wizję lokalną, aby dokonać stosowny pomiarów terenu, poznać miejsce i jeszcze raz porozmawiać o potrzebach klienta i wszelkich szczegółach związanych z projektem.

PROJEKT KONCEPTYJNY

Następnie przygotowujemy propozycję układu funkcjonalnego. Na bazie przedstawionej koncepcji i naniesionych uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny ogrodu. Po jego akceptacji przygotowujemy wizualizacje komputerowe.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Po ostatecznym zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego wykonujemy szczegółowy projekt wykonawczy w postaci rysunków technicznych zawierających zwymiarowane rzuty, przekroje, oraz rysunki detali projektowanych elementów. Sporządzona przez nas dokumentacja zawiera wszelkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego zrealizowania ogrodu.

POZYSKANIE INFORMACJI

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest przedstawienie przez naszą pracownię szczegółowej oferty dotyczącej wykonania projektu. Aby ją przygotować pomocne będą następujące informacje dotyczące:

- wszelkich uwarunkowań terenu (np. wielkość działki, stopień nachylenia terenu, kierunki świata, istniejący drzewostan itp.);

- potrzeb i oczekiwań inwestora związanych z charakterem przyszłego ogrodu, jego funkcją, elementami, które miałby się znaleźć w projekcie (np. altana, element wodny, palenisko, ogrodzenie, itp.);

- lokalizacji działki;

- terminów realizacji.

Wyżej wymienione informacje najlepiej przesłać do nas mailem wraz z:

- mapą terenu;

- zdjęciami działki;

- zdjęciami budynku lub wizualizacjami.

Ofertę przygotowujemy zwykle w przeciągu 3 dni roboczych.

WIZJA LOKALNA

Po akceptacji oferty i sformalizowaniu współpracy przyjeżdżamy na wizję lokalną, aby dokonać stosowny pomiarów terenu, poznać miejsce i jeszcze raz porozmawiać o potrzebach klienta i wszelkich szczegółach związanych z projektem.

PROJEKT KONCEPTYJNY

Następnie przygotowujemy propozycję układu funkcjonalnego. Na bazie przedstawionej koncepcji i naniesionych uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny ogrodu. Po jego akceptacji przygotowujemy wizualizacje komputerowe.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Po ostatecznym zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego wykonujemy szczegółowy projekt wykonawczy w postaci rysunków technicznych zawierających zwymiarowane rzuty, przekroje, oraz rysunki detali projektowanych elementów. Sporządzona przez nas dokumentacja zawiera wszelkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego zrealizowania ogrodu.

Kompletny projekt może się różnić stopniem skomplikowania i ilością składowych elementów w zależności od uwarunkowań terenu i wytycznych klienta. Nasza pracownia oferuje pełen zakres opracowań projektowych, które mogą zawierać takie elementy jak:

- komputerowe wizualizacje;

- komputerowe animacje;

- rysunki techniczne nawierzchni (ciągi piesze, podjazdy, tarasy naziemne i na kondygnacji);

- rysunki techniczne nasadzeń;

- rysunki techniczne schematu oświetlenia;

- rysunki techniczne DFA (drobne formy architektoniczne): altany/pergole, baseny kąpielowe, bio-kominki, donice, elementy wodne, ogrodzenia frontowe, siedziska, stawy kąpielowe, wgłębniki, itp.

W celu zapewniania sprawnej i bezproblemowej realizacji procesu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi oferujemy pomoc w zakresie nadzoru nad projektem.

Usługa ta, w zależności od stopnia skomplikowania projektu, ogranicza się do kilku-kilkunastu wizyt na budowie, a często nie jest w ogóle konieczna. Szczególnie w przypadku, gdy ogród realizowany jest przez firmę zarekomendowaną przez naszą pracownię, która ma duże doświadczenie praktyczne i zna nasze projekty.

Zawód architekta krajobrazu ewoluował w prostej linii ze sztuki ogrodniczej, dlatego przyjęło się, że architekci krajobrazu powinni zajmować się również wykonawstwem. Na szczęście powoli odchodzi się od tego przekonania i co raz częściej widoczne jest jednoznaczne rozgraniczenie tych dwóch profesji. Taki standard przyjęty jest powszechnie w krajach, gdzie sztuka architektury krajobrazu ma głębsze korzenie i bogatszą historię. Statystyka pokazuje, że najlepsze pracownie architektury krajobrazu na świecie nie zajmują się wykonawstwem. Uważamy, że jest to między innymi powód ich sukcesu. Dlatego my również wybraliśmy ten model prowadzenia działalności i zdecydowaliśmy się na specjalizację wyłącznie w kierunku projektowania.

Jednakże, żeby zagwarantować naszym klientom sprawną realizację projektu i uzyskanie oczekiwanego efektu końcowego nawiązaliśmy współpracę z kilkoma firmami wykonawczymi. Firmy te zostały poddane przez nas rzetelnej weryfikacji i sprawdzone w praktyce. Wierzymy, że zrealizowane wspólnie na przestrzeni lat projekty są gwarancją dobrej współpracy.